Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft (verder genoemd: Cliënt) en de Opdrachtnemer: (verder genoemd: Finesse Medical Center).

Home/Algemene Voorwaarden

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de (mondelinge) opdrachtbevestiging van de cliënt .

OFFERTES
Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod . In het geval het de Ultimed® behandeling betreft, is de cliënt bekend met het feit dat het definitieve aantal pulsen pas kan worden vastgesteld ten tijde van de behandeling, door de computer van de UltraShape.

BEHANDELING
Alle behandelaars zijn BIG-geregistreerd en vallen als dusdanig onder het tuchtrecht. Tevens hebben zij een geheimhoudingsplicht.

KLACHTEN
Klachten kunnen via het klachtenformulier op de website worden ingediend. Uw klacht zal binnen 3 werkdagen worden behandeld.

BETALING
De betalingen zullen direct na afloop van de behandeling worden verricht.
Dit kan zowel per pin (voorkeur), vooruitbetaling of een contante betaling.

ANNULEREN VAN EEN BEHANDELING MET ULTRASHAPE
Als de cliënt de afspraak binnen 72 uur voor de behandeling wil annuleren dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen € 380,-

RESULTATEN/GARANTIES
De cliënt is zich ervan bewust dat geneeskunde en chirurgie geen exacte wetenschappen zijn en dat er geen absolute resultaten kunnen worden gegarandeerd, aangezien er van patiënt tot patiënt variabelen bestaan die deze resultaten kunnen beïnvloeden: in de huid, onderhuids, en in het vetweefsel. Deze variabelen zijn voor elke te behandelen plaats op het lichaam weer anders. Het resultaat is ook afhankelijk van de mate waarin cliënt de aanwijzingen opvolgt zowel voor als na de behandeling. Er is aan cliënt geen enkele zekerheid of garantie gegeven over het resultaat. Het is mogelijk dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden of dat het resultaat niet zal voldoen aan de verwachtingen.

AANSPRAKELIJKHEID
Finesse Medical Center en Finesse Bodyline Clinic kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor bedragen hoger dan het behandelbedrag.

WET OP DE PRIVACY
Alle persoonlijke gegevens vallen onder de Wet op de Privacy en worden als zodanig beschermd. Cliënt geeft toestemming om tijdens en na de behandeling met UltraShape en Ulthera gefotografeerd te worden, ten behoeve van de klinische documentatie. De foto’s zullen slechts gebruikt worden in een wetenschappelijke context.

Heb je een vraag? Stel ‘m direct aan onze specialist!  PLAN EEN GRATIS CONSULT
  In een gratis consult bij ons in de kliniek adviseren we u welke behandeling aansluit op uw situatie. Zo kunt u een weloverwogen besluit nemen.

   Ik ben met name beschikbaar op:
   maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag

   En dan in de:
   ochtendmiddageinde middag

   Adres

   Pompmolenlaan 19A

   3447 GK Woerden

   Telefoon