Ben je voortdurend moe en uitgeput? Word je vaak ziek en kun je nauwelijks goed herstellen? Voelt u zich vaak gestrest en bijna een beetje depressief? Dan ligt het lang niet altijd aan burnout of hypothyreoïdie. Een bijnierinsufficiëntie kan ook de oorzaak van de symptomen zijn. Vaak wordt deze diagnose over het hoofd gezien.

Bijnierinsufficiëntie

Wanneer we aan stress worden blootgesteld, gaan de bijnieren meer cortisol produceren. Cortisol is belangrijk bij de vecht, vlucht of bevries reacties (Fight, Flight, Fright) op een intense, soms stressvolle of bedreigende gebeurtenis. Als de stress lang aanhoudt, neemt de productie van cortisol en het geslachtshormoon DHEA af, evenals die van andere steroïdhormonen zoals progesteron, omdat de bijnieren steeds vermoeider worden door de voortdurende overbelasting. Progesterontekort is een veel voorkomende co-factor bij de ontwikkeling van auto-immuun thyreopathieën zoals Hashimoto’s thyroiditis.

Bij permanente stress of lichamelijke en geestelijke overbelasting (roofbouw) raken de bijnieren uitgeput. Het cortisolniveau daalt en we merken het probleem doordat we ons steeds minder in staat voelen de uitdagingen van het dagelijks leven aan te kunnen: futloosheid.

Gevolgen

Bijnierinsufficiëntie is een van de typische beschavingsziekten van onze tijd. Bijzonder verraderlijk: het uit zich eerst in symptomen als vermoeidheid en uitputting, die we allemaal kennen van stressvolle levensfasen en waar we daarom geneigd zijn aan voorbij te gaan. Als de ziekte echter niet gediagnosticeerd of onbehandeld blijft, kunnen ernstige lichamelijke en geestelijke problemen het gevolg zijn.

Voor mensen die aan vermoeidheid lijden, kan het belangrijk zijn te weten hoe de bijnieren werken en – als de symptomen toenemen – aan te dringen op een onderzoek.

Bijnieren

De bijnieren zijn een van de organen die relatief onbekend zijn. Ze zitten als twee hoedjes op de nieren. Het bijniermerg produceert de stresshormonen adrenaline en noradrenaline, terwijl de bijnierschors verantwoordelijk is voor geslachtshormonen zoals DHEA en testosteron, alsmede aldosteron, om onze waterhuishouding en bloeddruk te regelen, en het stresshormoon cortisol.

Als we onder stress staan, produceert het lichaam meer van het stresshormoon cortisol in de bijnieren. Als de stress echter aanhoudt, kunnen de bijnieren uitgeput raken. Daardoor kunnen we steeds minder goed omgaan met stressvolle situaties. Door veranderingen in levensstijl, het gebruik van bepaalde plantaardige stoffen en een homeopathische constitutionele behandeling kunnen de bijnieren worden ontlast en specifiek worden versterkt.

Symptomen

 • Uitputting en neerslachtigheid
 • Dunne huid, hartkloppingen en beven onder stress
 • Verhoogde vatbaarheid voor infecties en vertraagde wondgenezing.
 • Concentratieproblemen en verminderde terughoudendheid
 • Problemen met aankomen of afvallen
 • Lage bloeddruk, koude handen en droge huid
 • Haaruitval
 • Lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) en meer zin in zoetigheid

Deze symptomen kunnen ook wijzen op vele andere ziekten, bijvoorbeeld auto-immuunziekten zoals Hashimoto’s thyroiditis of de ziekte van Graves, chronisch vermoeidheidssyndroom, testosterontekort bij mannen, insulineresistentie, depressie of burn-outsyndroom. Daarom is een zorgvuldige diagnose nodig.

Cortisol en insulineresistentie

Cortisol zorgt ervoor dat de lever meer glucose beschikbaar maakt om in stressvolle situaties voldoende energie te hebben, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt. Wanneer bij langdurige stress aanvankelijk meer cortisol vrijkomt, moet ook meer insuline in de alvleesklier worden aangemaakt om de verhoogde bloedglucosespiegel te reguleren en te verlagen. Als de alvleesklier nu voortdurend moet vechten tegen de verhoogde bloedsuikerspiegel en insuline moet afscheiden, reageren de insulinereceptoren op de doelcellen steeds minder gevoelig. Dit kan leiden tot insulineresistentie en diabetes type 2.

Insufficiëntie van de bijnier

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen bijnieruitputting (hypoadrenia) en bijnierinsufficiëntie. Bij bijnierinsufficiëntie zijn de bijnieren onderactief en worden er niet genoeg bijnierhormonen geproduceerd in het merg en de bijnierschors.

De meest voorkomende oorzaak van bijnierinsufficiëntie in dit land is een auto-immuunziekte waarbij bijnierweefsel wordt vernietigd. Een tumor, bloeding of infectie kunnen echter ook verantwoordelijk zijn voor bijnierinsufficiëntie. In deze gevallen spreekt men van een primaire bijnierinsufficiëntie. De hormoonproductie van alle catecholamines, die normaal in de bijnierschors worden geproduceerd, is dan aanzienlijk verminderd bij de getroffenen.

Zelden wordt bijnierinsufficiëntie veroorzaakt door een storing in de hypofyse, die de functies van de bijnier regelt. Deze vorm van bijnierinsufficiëntie wordt ook wel secundaire bijnierinsufficiëntie genoemd. In tegenstelling tot of bijnieruitputting, die in de meeste gevallen goed kunnen worden behandeld met natuurgeneeskunde, vereist bijnierinsufficiëntie meestal een behandeling met hormonen. Bovendien verschillen de twee ziektebeelden ook in de ernst van de symptomen.

Burnout

Diagnose Burnout! Dit onderwerp is al veel besproken in de media en onder artsen. Dat de symptomen ook verband kunnen houden met bijnierinsufficiëntie wordt echter vaak niet onderkend. De vele symptomen, een geleidelijk verloop en een gebrek aan kennis van het probleem zijn doorslaggevende factoren. Voor een doeltreffende behandeling van acute uitputtingstoestanden is het absoluut noodzakelijk om nader te kijken.

Chronische overdreven eisen, permanente vermoeidheid en het gevoel volledig opgebrand te zijn – de typische symptomen van een burn-out komen vaak eerst langzaam en dan met volle kracht. Inmiddels is de diagnose een van de meest voorkomende redenen voor ziekteverlof wegens psychische problemen in Nederland. Dit is een vooruitgang in die zin dat mentale stress als gevolg van het werk en het dagelijks leven deel is gaan uitmaken van de publieke discussie en vaker kan worden behandeld. Tegelijkertijd is het een probleem als de oorzaak al te snel wordt herleid tot een gebrek aan “evenwicht tussen werk en privéleven”.

Feit is: permanente stress tast niet alleen ons geestelijk evenwicht aan. Het laat zich voelen op organisch niveau en kan ons lichaam op lange termijn beschadigen – soms veel eerder dan we merken. Hoewel veel mensen een arts of alternatieve behandelaar raadplegen wanneer ze typische stresssymptomen ervaren zoals hoofdpijn of spijsverteringsproblemen, weten veel minder mensen dat ze ook de functie van hun bijnieren moeten laten controleren als ze chronisch uitgeput zijn.

Onderzoek

Het is raadzaam de toestand van de bijnieren onmiddellijk te controleren bij permanente stress en een vermoeden van burn-out. Wij doen dit in ons specifieke bloedonderzoek, met name de bepaling van de stresshormonen cortisol en DHEA in bloed.

Symptomen

 • constant moe en zelfs voldoende slaap verandert daar niets aan;
 • ‘s nachts vaak wakker, vooral tussen 2.00 en 4.00 uur;
 • ‘s morgens niet op gang komen;
 • ‘s avonds na het eten actiever en moeite hebt om naar bed te gaan;
 • bij vrijetijdsbesteding snel uitgeput;
 • wat vroeger leuk was, is nu gewoon een extra last;
 • geen zin meer in seks;
 • snel geïrriteerd en niet meer tegen stress kunnen;
 • verslechterd concentratievermogen en wazig voelen;
 • gevoel van zinloosheid en passiviteit (futloosheid);
 • toenemend verlangen naar dwangmatig eten, mediaconsumptie, alcohol, nicotine of drugs;
 • voortdurend trek in snacks, koffie, (cafeïnehoudende) zoete dranken;
 • zin in zout of zout voedsel;
 • infecties nemen toe;
 • snel duizelig bij opstaan;
 • vrouwen: verergering PMS.

ANS-onderzoek

De ANS-meting van het Diagnostisch Centrum van Finesse Medical Center is een unieke meting van het Autonoom Zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel, ook onwillekeurige, vegetatieve of viscerale zenuwstelsel genoemd, is het deel van het perifeer zenuwstelsel dat een groot aantal onbewuste functies reguleert. Het autonome zenuwstelsel regelt vooral de werking van inwendige organen, onder andere de ademhaling, de spijsvertering en het verwijden en vernauwen van bloedvaten en het beïnvloedt ook de hartslag.

Het autonome zenuwstelsel wordt onderverdeeld in twee delen: het sympathisch zenuwstelsel en het parasympathisch zenuwstelsel. De meeste organen worden zowel door de sympathicus als door de parasympathicus geïnnerveerd. Een uitzondering hierop betreffen de zweetklieren, de adrenerge klieren (bijnieren), de spieren verantwoordelijk voor de vasoconstrictie en de spieren die zorgen voor kippenvel. Deze ontvangen enkel input van het sympathisch zenuwstelsel.

Sympathisch zenuwstelsel

Dit bevordert een toestand van het lichaam waarin activiteiten zoals lichamelijke inspanning mogelijk zijn. Het bereidt het lichaam voor op de vecht-of-vluchtreactie. Het heeft vergeleken met het parasympathische zenuwstelsel een meer diffuse werking. Dit komt omdat de ganglia allemaal met elkaar verbonden zijn. De ganglia verbinden de axonen die uit het ruggenmerg komen met de zenuwcellen die naar de organen lopen, het functioneert als een soort knooppunt, en zorgt ervoor dat de organen voor een deel gezamenlijk gestimuleerd worden.

Parasympathisch zenuwstelsel

In het parasympathische stelsel is er meer sprake van een individuele stimulatie, de ganglia liggen hier ook dichter bij het desbetreffende orgaan. Het parasympathische zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust in het lichaam, waarbij omstandigheden gecreëerd worden die opbouw van weefsel en herstelmechanismen van het lichaam bevorderen. De cumulatieve werking op de eindorganen kan tegenwerkend zijn (antagonistisch, zoals bij het hart) of bijna gelijkwerkend (zoals bij de speekselklieren).

Bij een bijnieruitputting is de verhouding tussen het sympatische en het parasympatische systeem verstoord geraakt. De ANS-meting kan dit meten door middel van een sensor. In een frequentie van 1000 Hz meet de sensor 24 uur lang de activiteiten van het autonoom zenuwstelsel. Deze meting is veilig en pijnloos.

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend consult of een ANS onderzoek


Fasen van bijnierinsufficiëntie

Bij gezonde mensen heeft de afgifte van cortisol een duidelijk dagelijks ritme met een maximum in de ochtend en een minimum rond middernacht.

Fase 1 (beginstadium):

Bij langdurige stress is ook de nachtelijke cortisolproductie verhoogd. Dit blijkt uit de testresultaten van de speekselmonsters in duidelijk verhoogde cortisolniveaus in de ochtend. Vaak blijft de cortisolconcentratie dan de hele dag verhoogd.

Fase 2:

De cortisolspiegel is de hele dag door hoog, zonder enig ritme.

Fase 3 (gevorderd stadium):

Het ochtend cortisol niveau is laag. De andere metingen kunnen ook in het lagere bereik blijven. Hier begint de eigenlijke uitputtingsfase van de bijnieren.

Fase 4

Cortisol niveaus en DHEA blijven constant laag.

Oorzaken

 • Permanente stress;
 • Gevoel van machteloosheid, van overgeleverd zijn aan mensen en levensomstandigheden;
 • Permanent “aan”staan;
 • Overmatig perfectionisme;
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Slaapgebrek of te laat naar bed gaan;
 • Een dieet met weinig vitale stoffen;
 • Gebrek aan activiteiten die vreugde en vitaliteit geven;
 • Risicogroepen;
 • Mensen zonder de steun van familie en vrienden;
 • Alleenstaande ouders;
 • Mensen in ongelukkige relaties;
 • Mensen met saai of stressvol werk;
 • Mensen in pestsituaties en ondergewaardeerd;
 • Zelfstandigen bij de start van hun bedrijf;
 • Mensen die regelmatig alcohol, nicotine, kalmeringsmiddelen, stimulerende middelen of andere verslavende middelen gebruiken;
 • Werknemers in ploegendienst;
 • Workaholics;
 • Gebeurtenissen die bijnieruitputting bevorderen;
 • Aanhoudende druk op het werk en thuis;
 • Baanverlies;
 • Plotselinge negatieve verandering in de financiële situatie;
 • Isolatie, bijv. na een verhuizing, zonder het gevoel thuis te horen;
 • Emotioneel trauma;
 • Overlijden van een naaste;
 • Grote operatie waarvan men niet volledig hersteld is;
 • Respiratoire infecties die blijven terugkomen;
 • Chemische stress (fijnstof, alcohol, medicijnen…);
 • Geluidsoverlast.

Behandeling

Aan het begin van de behandeling is het cruciaal om ontbrekende aminozuren, vitaminen en andere belangrijke micronutriënten in te nemen die tijdens de stressfase zijn verloren en die de bijnier nodig heeft voor voldoende hormoonsynthese. Dit is absoluut noodzakelijk om uitputting en zwakte te overwinnen.

Biogena

Doorslaggevend voor het succes van de therapie is de inname van preparaten die gegarandeerd zuiver en vrij van kleurstoffen, conserveringsmiddelen en technische hulpmiddelen zijn, in de juiste dosering gedurende een voldoende lange periode, zoals hier aangegeven.

Ester-C Gold, 90 capsules (voldoende voor een kuur van 3 maanden)

Neem dagelijks 1 capsule met veel vloeistof bij de maaltijd. Met plantaardige quercetine en rutine uit vlierbloesemextract. De bijnier heeft vooral vitamine C nodig voor de productie van cortisol. Bovendien is vitamine C een in water oplosbare antioxidant die de cellen kan beschermen tegen vrije radicalen, die in toenemende mate worden gevormd tijdens stress. Dit speciale vitamine C-complex met maagvriendelijke, niet-zure vitamine C wordt beter in het lichaam opgenomen via de vitamine C-metaboliet L-threonaat en blijft langer in de immuuncellen.

+

Antistress Formula, 60 capsules (2 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden)

Neem de eerste maand 2 capsules per dag met water in voor de maaltijd. Neem vanaf de 2e maand slechts 1 capsule per dag. Met hoogwaardig ginsengwortelextract, magnesium en B-vitaminen ter ondersteuning van het zenuwmetabolisme en de concentratie voor meer welzijn en betere prestaties.

+

Rhodiola Rosea, 90 capsules (2 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden).

Neem 2 capsules per dag met veel vloeistof buiten de maaltijden om. Bevat gestandaardiseerd extract van rozenwortel ter ondersteuning van fysieke en cognitieve prestaties in tijden van verhoogde emotionele, mentale of fysieke stress. Studies hebben een verbeterde cognitieve functie en minder mentale vermoeidheid aangetoond bij mensen in stressvolle situaties na inname van Rhodiola Rosea. Inname gedurende 3 maanden leidde tot een zeer significante verbetering van zowel fysieke als cognitieve prestaties bij deze personen. Werkt ook ontstekingsremmend.

Bovendien hebben kruidenadaptogenen zoals ashwagandha (slaapbes of winterkers) een rol in de regulerende werking op de stressrespons van het lichaam en is aangetoond dat zij de stresstolerantie verbeteren. Patiënten met angststoornissen, lichte tot matige depressies en slaapstoornissen verbeterden hun emotionele en fysieke symptomen ook al na 6 weken.

Ashwagandha Formula, 60 capsules (2 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden)

In de eerste maand 2 capsules per dag met water innemen voor de maaltijd. Neem vanaf de 2e maand slechts 1 capsule per dag. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding. Ashwagandha (Withania somnifera) wortelextract in combinatie met magnesium en vitamine B6. Ashwagandha is een plantaardig adaptogeen dat bijdraagt tot mentaal en fysiek welzijn in tijden van verhoogde stress. Magnesium en vitamine B6 ondersteunen de functies van zenuwen en psyche. Ashwaganda wordt aanbevolen in de 1e en 2e fase van bijnierinsufficiëntie met verhoogde cortisolspiegels, vooral als er ook sprake is van hypothyreoïdie, omdat Ashwaganda de productie van schildklierhormonen kan verhogen.

Voeding

Voeding speelt ook een belangrijke rol bij het voorkomen van dreigende bijnieruitputting. U kunt veel water en ongezoete thee drinken en moet cafeïnehoudende dranken vermijden. Goed gezouten groente- of kippenbouillons zijn ook heel goed, en je kunt ze ook ‘s morgens nemen om aan te sterken. Zout is hier belangrijk om het natriumtekort van een verstoorde natrium-kaliumbalans te compenseren, wat vooral voorkomt bij gevorderde bijnierzwakte door aldosterontekort.

Theanine: heilzaam micronutriënt uit groene thee
Naast de consumptie van bepaalde micronutriënten en adaptogene kruiden, zoals vitaminen B en C, omega-3 vetzuren, rhodiola rosea, ginseng, magnesium en ashwagandha, heeft het aminozuur theanine, dat uit groene theebladeren wordt gewonnen en een ontspannende werking heeft op het hele organisme, een positief effect op de bijnierfunctie.

L-Theanine 500mg, 60 tabletten (2 verpakkingen voor een kuur van 4 maanden)

Neem dagelijks 1 tablet bij de maaltijd. Naast theanine bevat groene thee ook vele andere waardevolle plantenstoffen die werkzaam zijn bij bijnierinsufficiëntie. Vooral epigallocatechin gallate (EGCG), dat ongeveer een derde van de droge stof van groene thee uitmaakt, is opmerkelijk, maar ook chlorofyl en carotenoïden moeten worden genoemd. In dit preparaat worden de geneeskrachtige stoffen van groene thee gecombineerd met vitamine C uit het Amla-extract:

Groene Thee EpiVerde 222, 60 capsules (2 verpakkingen voor een kuur van 4 maanden).

Neem dagelijks 1 capsule tussen de maaltijden.

Algemene voedingsadviezen

Mijdt fastfood, sterk bewerkt voedsel, voedsel met wit meel, snoep en koffie. Probeer in plaats daarvan vis, groenten, noten, granen en zaden te eten, evenals haver en vers fruit met een laag suikergehalte om de bijnieren te versterken.

Fruit moet alleen vers worden gegeten (niet gedroogd) en kaliumrijk fruit (bananen, dadels, vijgen en grapefruit) moet indien mogelijk worden vermeden. Groenten met een hoog natriumgehalte (zwarte olijven, rode paprika’s, spinazie, courgettes en selderij) verdienen de voorkeur in uw voeding.

Als u, zoals veel patiënten met bijnierinsufficiëntie, meer zin krijgt in zoetigheid en snelwerkende koolhydraten, komt dat doordat uw lichaam signalen geeft dat het energie nodig heeft omdat uw bloedsuikerspiegel te laag is geworden (hypoglykemie). Veel patiënten met bijnierinsufficiëntie zijn gewend geraakt om te vaak snacks, zoete dranken, junkfood en suikerhoudende dranken te eten, omdat de bloedsuiker dan snel weer in balans komt – om vervolgens reactief weer snel te dalen. Deze vicieuze cirkel (verslaving) moet doorbroken worden.

Verdeel uw voedselinname over 3-4 maaltijden per dag. Begin de dag met een ontbijt – dit kan niet genoeg benadrukt worden, vooral voor patiënten met bijnierinsufficiëntie. Als het ontbijt ontbreekt, zal het cortisolgehalte ‘s morgens al onnodig stijgen, want vasten betekent stress voor het organisme. Uw bloedsuikerspiegel mag overdag niet te veel schommelingen vertonen. Consumeer daarom voedsel van goede kwaliteit met een kleine hoeveelheid koolhydraten van goede kwaliteit (trage koolhydraten zoals volkoren brood, havermout).

De glykemische belasting (zie metabool syndroom) van uw voedsel moet laag zijn. Eet minder suiker (ook natuurlijke suiker) en vermijd gezoete dranken.

Aanbevolen

 • Vis: Bevat veel omega-3 vetzuren, die de afgifte van cortisol verminderen (zie Omega 3 FORTE).
 • Eieren
 • Fruit (met laag suikergehalte of lage glykemische belasting)
 • Groenten
 • Avocado’s
 • Granen, noten en zaden (gekiemd)
 • Haver
 • Pure chocolade met meer dan 70 procent cacao, als je ooit iets zoets wilt. Dit bevat niet alleen antioxidanten, maar verlaagt ook het cortisolgehalte.

Mijden

 • Gesuikerde snacks
 • Fast food
 • Voedingsmiddelen op basis van wit meel
 • Verwerkt voedsel
 • Fruit (indien gedroogd of veel suiker of zeer veel kalium)
 • Koffie

Dr. Alan Christianson beschrijft een programma om de bijnieren te reguleren en gewicht te verliezen in dit boek: Slank zonder Stress: Bijnieren in Balans – Het Dieet.

Het volgende boek beschrijft geen speciaal dieet voor bijnierinsufficiëntie, maar de adviezen over voeding kunnen veel bijdragen aan het herstel van de bijnieren: De Voedselzandloper van Dr. Kris Verburgh

Versterking van de bijnieren

Als u tot de groep mensen behoort die een bijzonder risico loopt om bijnieruitputting te ontwikkelen – bijvoorbeeld omdat u momenteel aan bijzondere stress blootstaat of omdat u bijzonder gevoelig bent – moet u proberen de bijnieren ook in het dagelijks leven actief te versterken. De volgende maatregelen helpen de bijnieren te versterken, wat effectief helpt om dreigende bijnierinsufficiëntie of bijnieruitputting te voorkomen.

Ontspanning

Zorg vooral in stressvolle tijden voor voldoende lichamelijke en geestelijke ontspanning. Dit klinkt op het eerste gezicht banaal, maar het is zeer essentieel. Alleen in een ontspannen toestand kan het lichaam zich beschermen tegen de schadelijke effecten van stress. Wanneer het lichaam terugkeert van de vechtmodus naar de normale modus, ontlast dit ook de bijnierschors. Het orgaan hoeft nu minder hormonen te produceren en kan zich herstellen.

Om meer ontspanning in uw dagelijks leven te krijgen, kunt u gerichte ontspanningstechnieken gebruiken, zoals autogene training, progressieve spierontspanning of zelfs yoga. Maar ook een kort uitstapje in bad, een liefdevol gesprek met vrienden of een paar minuten ontspannende muziek bij een warme kop thee kunnen ervoor zorgen dat lichaam en geest weer in balans komen.

In acute stresssituaties kunnen ademhalingsoefeningen ook een goede manier zijn om weer rustig te worden. Een eenvoudige oefening is bijvoorbeeld het bewust vertragen van je ademhaling. Om dit te doen, adem je in door je neus in je buik met je mond dicht en tel je tot 4. Houd je adem nu 4 seconden vast en adem dan langzaam weer uit door je mond. Herhaal deze oefening een paar keer en weldra zul je voelen dat je kalmer bent.

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging helpt ook om het gestreste lichaam en de gestreste geest weer in balans te brengen. Lichaamsbeweging verbruikt namelijk de energie die tijdens stress op korte termijn beschikbaar komt, zodat de hormoon- en bloedsuikerspiegel weer normaal kunnen worden, wat uiteindelijk ook de bijnieren ontlast. Daarvoor hoef je niet aan topsport te doen.

Alle soorten duursporten, zoals nordic walking, joggen, krachttraining en machinetraining, hebben een gunstig effect op de functie van de bijnieren. Maar ook wandelen, dansen of zwemmen hebben een positief effect. Het is belangrijk dat je geniet van je gekozen sport en dat je je niet hoeft te meten met anderen, zodat dit alleen al geen stress oplevert. Zoek dus niet de fysieke grenzen op.

Stressreductie

De eerder genoemde ANS-meting toont aan hoe u de stress in uw dagelijks leven kunt verminderen en weer meer ontspanning kunt vinden. Het doel is uw organisme en uw leven weer volledig in balans te brengen. Dit houdt in dat u een prestatieniveau moet vinden dat past bij uw persoonlijke constitutie en waarmee u uw doelen in gezonde stappen kunt bereiken.

Voor meer informatie klik hier.

De informatie op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door:

Cor Kok
Oprichter Finesse Medical Center