Post COVID Syndroom (PCS)

Pilot Complex en Delicaat

Home/Behandelmethodes/Post COVID Syndroom (PCS) Complex en Delicaat

De langetermijneffecten van COVID-19

Uit steeds meer studies blijkt dat een deel van de mensen na een COVID-infectie (of na vaccinatie) te kampen heeft met enorme langetermijngevolgen, soms in een milde vorm. Naar de oorzaken wordt nog steeds internationaal onderzoek gedaan. Inmiddels is wel bekend dat reactivering van latente virussen, verstoorde darmfunctie en aangedane mitochondriën betrokken zijn bij Post Covid.

Voor meer informatie over post covid lees hier.

Mitochondriën

Mitochondriën zijn de energiecentrales voor de stofwisseling. De processen binnen de mitochondriën zijn complex. Verstoringen kunnen binnen elke cyclus van deze processen plaatsvinden, hetgeen behandelingen complex maakt.
Mitochondriën kunnen worden hersteld of vernieuwd door middel van een speciale techniek die ontwikkeld is in Duitsland. Deze behandelingen worden al geruime tijd met veel succes toegepast. Finesse Medical Center heeft deze techniek nu naar Nederland gebracht.

Er zijn in totaal 20-30 behandelingen nodig in een tijdsbestek van 3 maanden. Elke behandeling duurt ongeveer 1 uur. U ligt hierbij in een comfortabele behandelstoel in een prikkelarme omgeving. U ondergaat een non-invasieve behandeling.

Studiebeschrijving

De studie richt zich op het zoeken naar de beste behandelmethoden bij patiënten met Post Covid. Hiervoor worden 4 groepen gevormd. De groepen worden samengesteld aan de hand van de uitslagen van bloed- en ontlastingsonderzoek. In alle groepen bevinden zich zowel gevaccineerde als ongevaccineerde patiënten.
Van de deelnemers wordt het volgende verwacht:

 • Beschikbaar in de maanden april, mei en juni 2024;
 • Voor aanvang vindt er een screening en consult plaats;
 • Bij acceptatie volgt een aanvullend gesprek;
 • Nauwgezette opvolging van de behandeling en adviezen;
 • Bij aanvang van de pilot wordt zo nodig bloed- en ontlastingsonderzoek uitgevoerd;
 • De behandeling bestaat uit 2-3 behandelingen per week van ongeveer 1 uur in de kliniek;
 • Wekelijks worden scorelijsten ingevuld;
 • Van deelnemers wordt een éénmalige bijdrage verwacht van € 500;
 • Bij voortijdig afbreken van deelname wordt het volledige behandelbedrag in rekening gebracht.

De duur van de pilot beslaat in principe 3 maanden, april, mei en juni 2024.

Selectie:

 • Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen voor deze trial. Het is niet meer mogelijk om u hiervoor aan te melden.

Contra-indicaties voor deelname aan de pilot:

 • Zwangerschap of vermoeden van zwangerschap
 • Recent hartinfarct/herseninfarct (minder dan 3 maanden geleden)
 • Recente longembolie (minder dan 3 maanden geleden)
 • Acute infectie zoals longontsteking, leverontsteking
 • Acute hoofdpijnklachten (chronische hoofdpijn en migraine is geen contra-indicatie)