Ongeveer 80.000 mensen in Nederland worden getroffen door chronische inflammatoire darmziekten (IBD of Inflammatory Bowel Disease). De eerste verschijnselen van de ziekte doen zich meestal voor op jonge volwassen leeftijd, maar soms worden ook kinderen ziek. Omdat de incidentie van de ziekte de afgelopen 50 jaar gestaag is toegenomen, wordt algemeen verwacht dat het aantal getroffen personen de komende jaren zal blijven stijgen, althans in de westerse geïndustrialiseerde landen. Ontstekingsdarmziekten (IBD) komen namelijk veel vaker voor in geïndustrialiseerde landen dan in armere landen.

Ziekte van Crohn & colitis ulcerosa

Chronische inflammatoire darmziekten (IBD) is de algemene term voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In ruimere zin omvat het ook de zeldzame colitis indeterminata, een gemengde vorm van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, en microscopische colitis (collagene en lymfocytaire colitis). Dit laatste is pas bekend sinds de jaren 1980 en wordt ook wel het “waterige diarree syndroom” genoemd.

Crohn

De ziekte van Crohn is genoemd naar de Amerikaanse arts Burrill Bernard Crohn (1884-1983), die als eerste de chronische inflammatoire darmziekte (IBD) beschreef. Bij de ziekte van Crohn vinden ontstekingen plaats in alle lagen van de darmwand, waarbij ontstoken delen worden afgewisseld met ontstekingsvrije gebieden. Van de mondholte tot de anus kan het hele spijsverteringskanaal worden aangetast; ontsteking van de onderste dunne darm en het bovenste deel van de dikke darm komt bijzonder vaak voor.

Colitis ulcerosa

Bij colitis ulcerosa zijn alleen de oppervlakkige slijmvlieslagen van de dikke darm en de rectumwand door de ontsteking aangetast. Kenmerkend zijn talrijke ontstekingshaarden en kleine zweren die de neiging hebben te bloeden. Colitis ulcerosa begint meestal in het rectum en breidt zich dan vaak uit via de dikke darm naar de blindedarm. Het is echter ook mogelijk dat de ziekte beperkt blijft tot het rectum; bij een kwart van de mensen met colitis ulcerosa is de hele dikke darm aangetast.

Kenmerken van IBD

Chronische inflammatoire darmziekten (IBD) verlopen meestal in episoden, d.w.z. periodes zonder symptomen worden met regelmatige of onregelmatige tussenpozen afgewisseld met acute fasen van de ziekte, die een paar dagen of in extreme gevallen zelfs een paar maanden kunnen duren.

Alle ziekten hebben gemeen dat zij volgens de huidige stand van de kennis niet door de conventionele geneeskunde kunnen worden genezen en dat ernstige maag-darmklachten zoals hevige buikpijn, ernstige diarree en bloedafscheiding uit de darm tot de belangrijkste symptomen behoren, waardoor de levenskwaliteit van de getroffen persoon aanzienlijk wordt aangetast. Zowel voor de ziekte van Crohn als voor colitis ulcerosa geldt eveneens dat de acute aanvallen minder frequent worden en dan vaak ook minder uitgesproken bij de meerderheid van de patiënten.

Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen; ook de manier waarop chronische inflammatoire darmziekten (IBD) zich manifesteren en het verloop ervan kunnen van patiënt tot patiënt verschillen.

Oorzaak

Ondanks intensief onderzoek is het nog steeds niet duidelijk hoe inflammatoire darmziekten (IBD) ontstaan. Het is zeer waarschijnlijk dat er verschillende oorzaken zijn die bijdragen tot het ontstaan van de ziekte, met name een erfelijke aanleg, een ontregeling van het immuunsysteem en/of infecties.

Bovendien zijn nu verschillende genen bekend voor zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa, die bij sommige patiënten veranderd (gemuteerd) zijn. Bovendien hebben rokers aanzienlijk meer kans dan niet-rokers om chronische inflammatoire darmziekten te ontwikkelen, met name de ziekte van Crohn.

De lang gekoesterde wetenschappelijke verklaring dat IBD een typische auto-immuunziekte is, wordt nu echter betwist. In plaats daarvan geloven de meeste onderzoekers nu dat de ontsteking het gevolg is van een verstoring van de barrièrefunctie in het darmslijmvlies (leaky gut syndrome), mogelijk veroorzaakt door een gebrek aan defensines, die in het lichaam werken als antibiotica: Als defensines ontbreken, kunnen bacteriën gemakkelijker de darmwand binnendringen en zich vervolgens ook vestigen in de delen van de darmwand waar ze normaal niet voorkomen.

Het resultaat is een sterke immuunreactie die het lichaamseigen immuunsysteem in beweging zet om de indringers te elimineren. Omdat het proces zichzelf blijft vermaken, blijft de ontsteking ook permanent – en de schade aan het darmslijmvlies blijft toenemen. Maar ook de darmflora wordt beïnvloed door de voortdurende ontsteking: de darmflora van patiënten met IBD bevat namelijk aanzienlijk minder bacteriestammen (dysbiose) en is ook samengesteld uit andere bacteriën dan de darmflora van gezonde mensen.

Het kan echter ook andersom zijn, en het onevenwicht van de darmbacteriën zou een van de factoren kunnen zijn die chronische inflammatoire darmziekten (IBD) in de hand werken. Het intestinale microbioom is essentieel voor de menselijke gezondheid. Dysbiose van het darmmicrobioom wordt – zoals talrijke studies hebben aangetoond – in verband gebracht met inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, en ook met darmkanker.

Klik hier voor een ontlastingsonderzoek.

Analyse van het intestinale microbioom, alsook microbiologische analyse, aerobe en anaerobe gidskiemen, schimmels en gisten, verteringsresiduen, α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreaselastase, secretorisch IgA en zonuline.

Symptomen: Ziekte van Crohn

De symptomen van de ziekte van Crohn hangen onder meer af van welk deel van het spijsverteringskanaal is aangetast. Koliekachtige pijn in de rechter onderbuik komt bijzonder vaak voor, evenals chronische diarree vele malen per dag, soms met bloed erbij. Gewichtsverlies, koorts en chronische vermoeidheid zijn ook vaak voorkomende begeleidende symptomen.

Daarnaast is de vorming van fistelverbindingen van een aangetast darmsegment naar omliggende darmsegmenten, naar de blaas, naar weke delen en/of naar de huid typerend. Bovendien kunnen zich steeds weer abcessen vormen, vooral in de anale streek. Als de ontstoken gebieden genezen, blijven er meestal littekens achter, die vervolgens een vernauwing van de darm kunnen veroorzaken. Bovendien is het risico op darmkanker aanzienlijk verhoogd (maar over het algemeen iets lager dan bij colitis ulcerosa).

Symptomen: colitis ulcerosa

In een acute episode van colitis ulcerosa is er hevige (koliekachtige) pijn, vaak gelokaliseerd in de linker onderbuik, en vele malen per dag bloederige, slijmerige diarree; de stoelgang gaat vaak gepaard met krampen. Andere veel voorkomende begeleidende symptomen zijn gewichtsverlies, koorts en vermoeidheid. Een gevreesde complicatie is overstrekking van het colon (toxisch megacolon), wat kan leiden tot een levensbedreigende darmruptuur.

In het verdere verloop kunnen ook ontstekingen ontstaan buiten het maagdarmkanaal, bijvoorbeeld in de ogen (uveïtis), de huid en/of de gewrichten. Zogenaamde primaire scleroserende cholangitis komt vaak voor in combinatie met colitis ulcerosa (die al lange tijd aanwezig is). Dit is een progressieve ontsteking en vernietiging van de galwegen die, indien onbehandeld, bijna altijd tot levercirrose leidt. In dit geval is levertransplantatie meestal het laatste redmiddel. Bovendien hebben patiënten met colitis ulcerosa een aanzienlijk verhoogd risico op darmkanker.

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa: Diagnose

Aangezien de verschijnselen van een chronische inflammatoire darmziekte in het begin vaak niet kenmerkend zijn, kunnen een ontlastingmonster om een besmettelijke darmontsteking uit te sluiten en een bloedonderzoek de eerste aanwijzingen geven, aan de hand waarvan bijvoorbeeld kan worden bepaald of het aantal witte bloedcellen (leukocyten) en bepaalde eiwitten zoals het C-reactief proteïne (CRP) verhoogd zijn; dit zijn zeker aanwijzingen dat er een ontsteking in het lichaam aan de gang is.

Klik hier voor een test of je een stoornis hebt van de barrièrefunctie in het darmslijmvlies.

Microbiologische analyse van aërobe en anaërobe loodkiemen, schimmels, gisten, alsmede kwantitatief onderzoek naar verteringsresiduen, α-1-antitrypsine, calprotectine, galzuren, pancreaselastase, secretorisch IgA, zonuline. U kunt het testresultaat naar mijn praktijk sturen voor evaluatie.

Met behulp van een echografisch onderzoek van de buikholte (abdominale sonografie) kunnen pathologische veranderingen in de darm worden opgespoord, zoals fistels of een verdikking van de darmwand, die typisch zijn voor de ziekte van Crohn. Voor een betrouwbare diagnose is echter een endoscopisch onderzoek van de dikke darm (colonoscopie) noodzakelijk, waarbij ook weefselmonsters worden genomen voor onderzoek van de fijne weefsels (biopsie).

Indien nodig is ook een magnetisch resonantie beeldvormend onderzoek van de dunne darm noodzakelijk: Bij colitis ulcerosa is de dunne darm niet aangetast, in tegenstelling tot de ziekte van Crohn.

Vanwege het verhoogde risico op darmkanker dat bestaat wanneer een chronische inflammatoire darmziekte (IBD) al een aantal jaren bestaat, worden ook regelmatige colonoscopieën aanbevolen voor de screening op darmkanker.

Therapie

Het doel van de therapie voor inflammatoire darmziekten (IBD) is acute aanvallen zoveel mogelijk te voorkomen en de ontstekingsactiviteit blijvend onder controle te houden. Tegelijkertijd is het van belang om met behulp van een adequaat behandelplan de voorwaarden te scheppen voor genezing van het aangetaste slijmvlies in de darm of het spijsverteringskanaal en het risico van complicaties zoals fistels en ontstekingsvernauwingen in de darm effectief therapeutisch tegen te gaan.

Hier heeft zich een concept van integratieve therapie bewezen, dat zowel de op richtlijnen gebaseerde behandelingsbenadering van de conventionele geneeskunde als de holistische behandelingsstrategieën van de regulatieve therapie omvat. Het is onze zorg om voor elk van onze cliënten een therapieplan te ontwikkelen dat individueel is afgestemd op hun ziektebeeld, maar ook op hun persoonlijke behoeften en levensomstandigheden, om hen weer iets van hun ernstig beperkte levenskwaliteit terug te geven.

Bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is het volgende therapieconcept zeer succesvol gebleken:

– Voedingssupplementen om tekorten aan voedingsstoffen aan te vullen

– Uitsluiting van voedselintoleranties en voedingsadvies

– Probiotica voor stoornissen van de barrièrefunctie in het darmslijmvlies.

Deze methoden worden gecombineerd met een op richtlijnen gebaseerde behandelingsaanpak van de conventionele geneeskunde bij ernstige en gecompliceerde ziektebeelden, vooral bij de ziekte van Crohn.

Geneesmiddelen voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De basistherapie met geneesmiddelen (remissie-onderhoudstherapie) houdt in dat de geneesmiddelen die worden gebruikt om de ontsteking te bestrijden gedurende langere tijd continu worden ingenomen. Welke werkzame stoffen in welke dosering en gebruiksduur geschikt zijn, hangt af van de ernst van de ontsteking en de individuele tolerantie.

Cortisone is vooral een therapiemogelijkheid bij acute aanvallen van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van biotechnologisch geproduceerde werkzame stoffen, de zogenaamde biologische geneesmiddelen (bijvoorbeeld TNF-antilichamen). Uit studies van de laatste jaren blijkt echter dat de gebruikte geneesmiddelen niet zonder risico zijn. Alleen al om deze reden is het belangrijk dat de therapeut en de patiënt de voordelen en risico’s van een medicamenteuze behandeling zorgvuldig tegen elkaar afwegen voordat ermee wordt begonnen.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa op natuurlijke wijze behandelen.

Naast de klassieke geneesmiddelen worden ook plantaardige stoffen gebruikt die een ontstekingsremmende werking hebben, bijvoorbeeld wierook, curcumine, resveratrol of een combinatie van mirre, kamillebloesemextract en koffiehoutskool, die vooral bij colitis ulcerosa-patiënten goede resultaten laat zien.

Aan het begin van de behandeling adviseren we een kuur van 3 maanden met wierook in combinatie met kurkuma en OPC resveratrol. Cruciaal voor het welslagen van de therapie is de inname van preparaten die gegarandeerd zuiver zijn en vrij van kleurstoffen, conserveermiddelen en technische toevoegingen, in de juiste dosering en gedurende een voldoende lange periode, zoals hier aangegeven.

Biogena voedingssupplementen

Wierook 400, 60 capsules (3 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden).

Neem 2 maal per dag 1 capsule met een ruime hoeveelheid vloeistof bij de maaltijd. Weihrauch 400 bevat een zeer hoge concentratie van de waardevolle boswellzuren (70%). De natuurlijke boomharsen zijn van aantoonbaar geteste topkwaliteit.

+

Curcuma 500, 60 capsules (3 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden)

Neem 2 maal per dag 1 capsule met een ruime hoeveelheid vloeistof bij de maaltijd. Combinatiepreparaat met 500 mg van het gestandaardiseerde en klinisch geteste speciale extract Curcumine C3 Complex en met extract van zwarte peper, dat de ontstekingsremmende werking van curcuma versterkt. Ter ondersteuning van de immuunfunctie en helpt bij de instandhouding van een normale immuunafweer. Bij patiënten met colitis ulcerosa, verbeterde de behandeling met curcuma met 2 x 1000 mg/d gedurende 6 maanden zowel de endoscopische index als de klinische activiteitsindex en hield de chronische ziekte in remissie.

+

OPC Resveratrol Formula, 60 capsules (2 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden).

Neem de eerste maand 2 capsules per dag en daarna 1 capsule per dag tussen de maaltijden. De meest doeltreffende antioxidant uit het natuurlijke rijk, waardoor hij onmisbaar is bij de behandeling van chronische ontstekingen. Helpt bij de bescherming van de lichaamscellen tegen vrije radicalen en stabiliseert het immuunsysteem. Breedspectrum polyfenolen uit Franse druiven- en druivenzaadextracten & 20 mg trans-resveratrol.

Welke voedingssupplementen zijn nodig bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa?

Patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD) lijden vaak aan tekorten aan voedingsstoffen, vooral ijzer en vitamine D, maar ook zink, selenium, foliumzuur en magnesium. Om deficiëntieverschijnselen, die altijd een negatief effect hebben op het beloop van de chronische inflammatoire darmziekte, te voorkomen, is het belangrijk dat een nutriëntendeficiëntie consequent wordt gecompenseerd door een substitutietherapie. Als corticosteroïden gedurende langere tijd moeten worden ingenomen, is het belangrijk te zorgen voor voldoende inname van calcium en vitamine D om de ontwikkeling van osteoporose te voorkomen.

Multispectrum 24/7, 180 capsules (voldoende voor een kuur van 3 maanden)

Neem dagelijks 2 capsules met een ruime hoeveelheid vloeistof, bij voorkeur verspreid over de dag. Met magnesium, foliumzuur, zink, ijzer, selenium, calcium, vitamine D en andere. Een zinvolle basisvoorziening met het hele vitaminespectrum, essentiële sporenelementen en waardevolle plantaardige stoffen. De uitgebreide voedingsstoffenvoorziening met 27 vitale stoffen is ideaal om de vitamine- en mineralenopname te verbeteren – vooral bij een verhoogde behoefte, zoals het geval is bij chronische ontstekingen.

Moeten patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa probiotica slikken?

Uit studies blijkt dat patiënten met colitis ulcerosa baat hebben bij een behandeling met probiotica, maar voor patiënten met de ziekte van Crohn zijn er nog geen duidelijke resultaten.

Omni Lactis 10, 180 capsules (voldoende voor een kuur van 3 maanden)

Neem 2 maal daags 1 capsule met een ruime hoeveelheid vloeistof, ongeveer 30 minuten voor de maaltijd. Bevat lacto- en bifidobacteriepoeder en inuline uit cichoreiwortel. Met een totaal van 10 miljard kolonievormende eenheden per dagdosering (2 capsules).

Zeer effectief in combinatie met:

Darm Formula Plus, 90 capsules (3 verpakkingen voor een kuur van 3 maanden).

Neem dagelijks 3 capsules met een ruime hoeveelheid vloeistof. Combinatiepreparaat met extracten van zwarte komijn, kurkuma, zwarte peper, inuline uit cichoreiwortel, alsmede vitamine B2 en niacine. Darm Formula Plus ondersteunt het welzijn van het maagdarmkanaal en draagt bij tot het behoud van een normaal darmslijmvlies.

Juiste voeding

Patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) lijden vaak aan ondervoeding, die gepaard gaat met een uitgesproken tekort aan voedingsstoffen en ondergewicht als gevolg van onvoldoende energie-inname. Daar zijn vele redenen voor. Tijdens een acute aanval bijvoorbeeld kunnen pijn, misselijkheid en diarree ertoe leiden dat men zeer weinig eet.

Bovendien zijn acuut ontstoken darmsegmenten verstoord in hun functie en kunnen daardoor de voedingsbestanddelen slechts in onvoldoende mate opnemen, met malabsorptie tot gevolg. Maar zelfs in fasen waarin de symptomen eerder mild zijn, kan de eetlust bijna onbestaand zijn of kan de angst voor een mogelijke intolerantie en de daarmee gepaard gaande symptomen zo groot zijn dat de voeding niet in evenwicht is en de typische tekenen van ondervoeding (of groeistoornissen bij kinderen) zich ontwikkelen.

Ondervoeding beperkt niet alleen de levenskwaliteit, maar heeft ook een ongunstig effect op het beloop van chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Daarom is het des te belangrijker een dieet te vinden dat goed wordt verdragen en dat het organisme voldoende hoeveelheden van alle noodzakelijke voedingsstoffen verschaft.

Er is echter niet één voedingstherapie die voor alle IBD-patiënten even geschikt is. Daarom zou iedereen die aan IBD lijdt deskundig voedingsadvies moeten inwinnen om hem te helpen zijn dieet zo te veranderen dat het lekker smaakt en goed verdragen wordt, terwijl het optimaal voorziet in zijn individuele energiebehoefte en mogelijke deficiëntieverschijnselen effectief worden tegengegaan.

Wat moeten mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa eten tijdens de recidiefvrije periode?
In de terugvalvrije fase geldt het volgende principe: je moet eten wat goed voor je is – en dat moet zo gezond en evenwichtig mogelijk zijn. Het is gebleken dat veel IBD-patiënten in de recidiefvrije fase baat hebben bij een vegetarisch of vleesarm, volkoren dieet met veel fruit, groenten en volkoren producten, maar ook bij een consequente vermijding van geraffineerde suiker.

Het vaak gegeven advies om bepaalde soorten fruit, zoals citrusvruchten, en groenten, zoals kool en uien, te vermijden, en in het algemeen voedingsvezels of gluten te vermijden, lijkt daarentegen niet voor alle patiënten nuttig te zijn. Zorgvuldige zelfobservatie is hier vereist. Hetzelfde geldt voor de consumptie van rauwe groenten: sommige mensen hebben ervaren dat hun darmen onmiddellijk met ongemak reageren op rauwe groenten, terwijl anderen regelmatig verse, ongekookte groenten aan hun dieet toevoegen zonder aarzeling en zich er prima bij voelen.

Voeding bij de terugval van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
Tijdens een acute ontstekingsperiode van IBD wordt een lichte, vet- en vezelarme voeding aanbevolen. Helaas kan het gebeuren dat de getroffen persoon nauwelijks of niets meer kan eten, zodat enterale of parenterale voeding tijdelijk noodzakelijk is.

Moet ik kunstmatig gevoed worden met de ziekte van Crohn?
Bij een ernstige episode van inflammatoire darmziekten (IBD), met name de ziekte van Crohn, is enterale voeding vaak noodzakelijk, wat zowel sip- als sondevoeding kan inhouden. In bijzonder ernstige gevallen kan het nodig zijn voeding via een infuus toe te dienen (parenterale voeding).

Voedselintoleranties bij IBD-patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
Bijna elke patiënt met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa lijdt aan ten minste één individuele voedselintolerantie, zoals een intolerantie voor koemelk of lactose-intolerantie. Deze intolerantie kan permanent of intermitterend zijn en betrekking hebben op een specifiek voedingsbestanddeel of een hele groep voedingsmiddelen.

En soms is het ook de bereidingswijze die bepaalt of iets goed wordt verdragen of niet. Het opsporen van intoleranties en het vervolgens consequent vermijden van de geïdentificeerde voedingsmiddelen of voedingsbestanddelen is een van de belangrijkste voedingsprincipes voor IBD. Het is echter niet altijd gemakkelijk om zonder deskundige hulp het juiste dieet te vinden om symptoomvrij te blijven; voedingsadvies kan hier waardevolle steun bieden.

Moet de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa worden geopereerd?

Soms vereist een inflammatoire darmziekte (IBD) een chirurgische ingreep. Waar mogelijk wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven aan minimaal invasieve procedures, die veel zachter zijn dan open chirurgie. Bij de ziekte van Crohn kan een operatie aangewezen zijn, bijvoorbeeld voor de behandeling van fistels of abcessen in de darm, een dreigende darmobstructie of zelfs een ernstig vernauwd darmgebied. Mogelijke redenen voor chirurgisch ingrijpen bij colitis ulcerosa kunnen een fulminant verloop van de ziekte of toxisch megacolon zijn.

Maak hier online een afspraak voor een gratis en vrijblijvend consult.

De informatie op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door:

Cor Kok
Oprichter Finesse Medical Center