Een snel verouderende bevolking alsook steeds kritischer en zelfstandiger wordende patiënten vragen om innovatieve behandelingen. De conventionele geneeskunde boekt weliswaar vooruitgang, toch is zij niet voldoende in staat om de nieuwe zorgvraag te beantwoorden. Daarnaast zijn artsen eerder bezig met de bestrijding van symptomen dan dat zij de ziekten en aandoeningen bij de wortel aanpakken. Hierdoor zijn er, tot op heden, weinig effectieve methoden die gericht zijn op de behandeling van de oorzaak van ziekten en aangeboren aandoeningen.

“Er bestaan geen medicijnen die artrose kunnen genezen. Men kan wel de progressie van artrose remmen en voorkomen dat de aandoening verslechtert. Regeneratieve therapieën kunnen het aangetaste gewricht verbeteren en een ingrijpende gewrichtsoperatie voorkomen.”

Zo ook de behandeling van artrose. De conventionele behandeling van artrose in een vergevorderd stadium komt neer op de toediening van medicatie of de plaatsing van kunstgewrichten. Beide behandelingen zijn lichamelijk en geestelijk zeer ingrijpend voor patiënten. Daarnaast zijn zij weinig effectief doordat zij alleen een tijdelijk alternatief bieden en geen blijvend herstel van het kraakbeen en het gewricht stimuleren.

Met de groeiende mogelijkheden van de regeneratieve geneeskunde zijn artsen in staat om betaalbare, kosteneffectieve en – het allerbelangrijkste – langdurige behandelingen aan te bieden die artrose op de korte en lange termijn aanpakken.
De algehele conclusie is dat stamceltherapie een effectief en eenvoudig alternatief is voor de conventionele behandeling van artrose, oftewel het opereren van door artrose aangedane gewrichten. De onderzoeken laten namelijk zien dat stamceltherapie pijn en stijfheid verlicht, waardoor gewrichten weer natuurlijk functioneren, en zelfs het gewrichtskraakbeen, de meniscus en de ligamenten kan herstellen. Reden voor veel artsen om deze behandeling met open armen te ontvangen.

Sinds 1991 is het mogelijk om kraakbeen te genezen

Dankzij regeneratieve injectietherapieën kunnen artsen nu effectief elk gewricht behandelen dat aangetast is door artrose, zonder dat er een operatie nodig is. Door het toedienen van lichaamseigen stamcellen via injecties, kan een ingrijpende gewrichtsoperatie worden vermeden en kunnen mensen met chronische gewrichtspijn een beter leven leiden. Deze behandeling maakt het mogelijk om beschadigd kraakbeen te genezen, waardoor mensen weer volop kunnen genieten van hun leven zonder beperkingen.

Dr. Kevin R. Stone, een gerenommeerde orthopedisch pionier, heeft sinds 1991 met succes kapotte knieën hersteld door middel van zijn innovatieve techniek genaamd de “Articular Cartilage Paste Graft”. Deze methode, uitgevoerd tijdens een kijkoperatie, gebruikt een speciale pasta van de eigen stamcellen, kraakbeencellen en botcellen van de patiënt, wat leidt tot regeneratie van het beschadigde kraakbeen.

De Articular Cartilage Paste Graft is niet alleen effectief gebleken bij het herstellen van beschadigd kraakbeen in de knieën, maar heeft ook veelbelovende resultaten laten zien in de behandeling van andere gewrichtsproblemen, zoals enkel- en heupletsel. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de toepassingen van deze techniek en biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten met verschillende gewrichtsaandoeningen.

De farmaceutische industrie:

Gebrek aan winstgevendheid bij de genezing van artrose

Het is opmerkelijk dat er weinig bekendheid is over succesvolle behandelingen van artrose met stamcellen. Deze beperkte informatie kan worden toegeschreven aan de aanzienlijke invloed van de farmaceutische industrielobby in Nederland, die veruit de grootste invloed heeft van alle landen wereldwijd. Behandelingen die niet binnen het kader van de reguliere geneeskunde vallen, worden door deze invloedrijke lobby vaak afgedaan als kwakzalverij. Zowel de media als de politiek werken openlijk samen met deze lobby, zonder enige vorm van terughoudendheid (zie onderstaande video). Het voornaamste doel van deze samenwerking lijkt zelfverrijking te zijn, ten koste van de belangen van de patiënt. Hoewel dit wijdverspreid bekend is, lijkt er weinig initiatief te worden genomen om hier iets aan te veranderen.

“Goedkope en effectieve behandelingen worden niet in het verdienmodel opgenomen”

Voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers (lid van de VVD), en haar partner Sander Spijk, hebben een grondige kennis van de manieren om winst te genereren binnen de zorgsector. Gedurende haar ambtstermijn als minister heeft haar echtgenoot aanzienlijke inkomsten gegenereerd door middel van lucratief advieswerk, wat schijnbaar in tegenspraak is met haar beleidsagenda van “zinnige en zuinige zorg”, en dit ten koste van de patiënten. Ik verwijs hierbij naar het artikel gepubliceerd door “Follow the Money”.

Een interessant voorbeeld is hoogleraar Hans Clevers, voorheen directeur van het Hubrecht Laboratorium verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2022 is hij werkzaam bij Roche, een toonaangevend internationaal farmaceutisch bedrijf gevestigd in Zwitserland.
Clevers bestempelt stamcelklinieken als “uitwassen” en heeft de intentie om de Nederlandse samenleving te behoeden voor risico’s zoals kanker, infecties en beschadigd weefsel. Als expert benadrukte hij tijdens een televisie-interview dat het injecteren van stamcellen in een gewricht kan leiden tot de genoemde gezondheidsproblemen.

Hoogleraar en microbioloog Hans Clevers maakt krachtige uitspraken, maar hij erkent tevens de tekortkomingen binnen Nederland. Hij geeft namelijk toe dat Nederlandse onderzoekers al meer dan 20 jaar onderzoek verrichten (gepaard met subsidie), maar tot op heden helaas geen tastbare resultaten hebben behaald die ten goede komen aan de patiënten. De behaalde resultaten lijken voornamelijk ten goede te komen aan de onderzoekers zelf.

Dit geldt eveneens voor Professor Marcel Karperien van de Universiteit Twente, die via zijn commerciële onderneming ruim 12 miljoen euro aan subsidies heeft ontvangen voor de ontwikkeling van zijn Hy2Care Hydrogel, bedoeld voor de behandeling van artrose.

“Het is te danken aan voormalig minister van Volksgezondheid, Hans Hoogervorst (lid van de VVD), en invloedrijke lobbyisten dat het in Nederland sinds 2006 verboden is voor orthopeden om stamceltherapie toe te passen. Dit beleid is gericht op het beschermen van de gezondheid van de patiënten.”

Er is echter hoop. Ondanks tegenstand is er steeds meer bewijs dat stamcelbehandelingen effectief kunnen zijn bij artrose, en zelfs de aandoening daadwerkelijk kunnen genezen. Wetenschappelijke studies en persoonlijke getuigenissen tonen positieve resultaten aan. Als jij op zoek bent naar alternatieve behandelingen gericht op genezing, kan stamceltherapie een bijzonder interessante optie zijn om te onderzoeken.

Klinische onderzoeken hebben overtuigend aangetoond dat injecties met stamcellen veilig en effectief kunnen zijn. De Mayo Clinic mayoclinic.org, een gerespecteerd non-profit academisch medisch centrum in de Verenigde Staten, heeft in een video uit 2016 de positieve resultaten van stamceltherapie benadrukt. Deze bevindingen hebben de interesse van medische gemeenschappen wereldwijd gewekt en hebben de weg vrijgemaakt voor verdere verkenning van stamceltherapie als een effectieve benadering voor verschillende medische aandoeningen.

Onderzoek uit 2021, met geautomatiseerde 3D MRI-analyse, toonde aan dat het injecteren van stamcellen in de knieën van patiënten de progressie van artrose vertraagde en niet verder deed toenemen. [1]

Een klinisch onderzoek uit 2023 heeft geconcludeerd dat een injectie met stamcellen en PRP leidt tot symptoomverlichting, functionele verbetering en een toename van de dikte van het gewrichtskraakbeen bij knieartrose, zoals vastgesteld met behulp van echografie, zonder significante bijwerkingen. [2]

Referenties
↑1 Alterations in cartilage quantification before and after injections of mesenchymal stem cells into osteoarthritic knees
↑2 Outcome of Intra-articular Injection of Total Stromal Cells and Platelet-Rich Plasma in Primary Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial

In Nederland hebben ruim 1,5 miljoen mensen last van artrose

Uit onderzoek blijkt dat artrose en de samenhangende vraag naar kunstgewrichten in de toekomst exponentieel blijft doorgroeien. Dit heeft grote gevolgen voor de capaciteiten van de zorg en de gezondheidszorgkosten. Het is belangrijk daar nu al op te anticiperen door maximale aandacht voor preventie van artrose, het optimaliseren van de conservatieve behandeling van artrose en het ontwikkelen van nieuwe therapieën.
Wij helpen u graag bij het begrijpen, voorkomen en verminderen van uw artrose klachten.

Bronvermelding: Artrose-blog.nl

Finesse Medical Center werkt niet met stamceltherapie, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het toevoegen van stamcellen geen beter effect heeft dan de behandeling met alleen bloedplasma.
Er zijn verschillende vormen van PRP, ook voor verschillende toepassingen zoals tegen haaruitval en voor gezichtshuidverbetering, in de tandheelkunde en bij brandwondgenezing.
Finesse Medical Center past de PRP methode uitsluitend toe op gewrichten.
Onze ArtroFin therapie waarbij bloedplaatjesrijk plasma wordt geinjecteerd in het gewricht kan er toe leiden dat een operatie kan worden uitgesteld of vermeden.

Wilt u een consult inplannen klik dan hier.

De informatie op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door:

Cor Kok
Oprichter Finesse Medical Center